Bộ compa Deli 9609

Bộ compa Deli 9609

Bộ dụng cụ học sinh deli - 9609

Thương hiệu: Deli

gồm hai thước góc vuông, một thước dài và một thước đo độ. Ngoài ra, trên mặt thước còn có hình tròn và elip giúp bạn vẽ hình một cách dễ dàng khi học bài. Với bộ sản phẩm này, các em học sinh đã có đầy đủ các dụng cụ phục vụ cho tất cả các môn học.
 

Bộ dụng cụ cho các em học sinh
 

Bộ dụng cụ dành cho học sinh gồm bốn cây thước kẻ và compa deli đặt trong hộp nhựa.
 

Bộ thước kẻ gồm hai thước eke deli góc vuông, một thước dài và một thước đo độ.

Ngoài ra, trên mặt thước còn có hình tròn và elip giúp bạn vẽ hình một cách dễ dàng khi học bài.

* Nhà cung cấp: VPP MINACO

35.000 VND

Thông tin sản phẩm

Bộ dụng cụ học sinh deli - 9609

Thương hiệu: Deli

gồm hai thước góc vuông, một thước dài và một thước đo độ. Ngoài ra, trên mặt thước còn có hình tròn và elip giúp bạn vẽ hình một cách dễ dàng khi học bài. Với bộ sản phẩm này, các em học sinh đã có đầy đủ các dụng cụ phục vụ cho tất cả các môn học.
 

Bộ dụng cụ cho các em học sinh
 

Bộ dụng cụ dành cho học sinh gồm bốn cây thước kẻ và compa deli đặt trong hộp nhựa.
 

Bộ thước kẻ gồm hai thước eke deli góc vuông, một thước dài và một thước đo độ.

Ngoài ra, trên mặt thước còn có hình tròn và elip giúp bạn vẽ hình một cách dễ dàng khi học bài.

Tư vẫn hỗ trợ

top
top