Hoạt động

Hội thảo trao đổi chia sẻ về KPI

Hội thảo trao đổi chia sẻ về KPI

25/05/2018

Hội thảo trao đổi chia sẻ về KPI thuộc chương trình tập huấn nâng cao năng lực và giải đáp các vấn đề KPI của Công ty TNHH & đầu tư Minh Nam diễn ra vào 10h ngày 12/5 tại địa chỉ số 15 Hạ Đình – Thanh Xuân – Hà Nội. Chi tiết Hội thảo trao đổi chia sẻ về KPI

Tư vẫn hỗ trợ

top
top