Chính sách thanh toán

Minaco chấp nhận 2 hình thức thanh toán thông thường bao gồm: thanh toán chuyển khoản và thanh toán tiền mặt

Thanh toán chuyển khoản

Được ưu tiên áp dụng cho tất cả các đơn hàng; Các đơn hàng không thuộc khu vực nội thành Hà Nội cần chuyển khoản để xác nhận đơn hàng và giao hàng

Thanh toán tiền mặt (COD)

Chỉ áp dụng với các đơn hàng nội thành Hà Nội

Thanh toán linh hoạt

Áp dụng với các đối tác ký kết hợp đồng mua hàng định kỳ; dự án

Liên hệ